............Klub CaliVita - Natura Online

E-PROTECT STICKER (1 sztuka naklejk - stop elektrosmog!

68.00PLN

W ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost użytkowników mobilnych urządzeń elektronicznych oraz technologii bezprzewodowych, co oznacza, że przeciętna osoba stale narażona jest na nieustannie wzrastające promieniowanie elektromagnetyczne. Promieniowanie to może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie - może zakłócić prawidłowy rytm snu i czuwania, powodować bóle głowy, rozdrażnienie, uczucie stałego zmęczenia, itp.

Wyniki Analizy Mikroskopowej Żywej Kropli Krwi wykazały, że promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane podczas 5-minutowej rozmowy telefonicznej powoduje rulonizację erytrocytów, tzn. zlepianie się krwinek czerwonych w długie rulony.

W następnej analizie krwi, wykonanej po ponownej 5-minutowej rozmowie przez telefon komórkowy, ale już z naklejoną folią ochronną przed elektrosmogiem, nie stwierdzono zjawiska rulonizacji - krwinki czerwone zachowały prawidłowy wygląd, jak przed użyciem telefonu.

E-PROTECT STICKER CaliVita Electronics może chronić nasz organizm przed wyżej wspomnianym negatywnym wpływem promieniowania elektromagnetycznego, pochodzącym z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, takich jak:

 • komputery osobiste
 • urządzenia służące do obserwacji małych dzieci (tzw. „elektroniczne nianie")
 • bezprzewodowe telefony
 • pagery
 • interkomy
 • telewizory
 • sprzęt gospodarstwa domowego, m.in. kuchenki mikrofalowe
 • GPS


E-PROTECT STICKER to naukowo zaprogramowana folia, która może chronić organizm przed negatywnym wpływem promieniowania elektromagnetycznego.

Wszystkie żywe komórki oraz tkanki organizmu wytwarzają pole elektromagnetyczne. Czynnikiem decydującym o elektrowrażliwości może być fakt, że oscylacja i amplituda pola elektromagnetycznego, emitowanego przez urządzenia elektryczne, mogą różnić się od naturalnego pola elektromagnetycznego emitowanego przez ludzki organizm. Taka interferencja może spowodować zakłócenie naturalnego wzorca aktywności elektromagnetycznej organizmu.

Celem E-PROTECT STICKER, dzięki wykorzystaniu zasad biorezonansu, jest wspieranie procesów wpływających na fale elektromagnetyczne, wytwarzane przez urządzenia elektroniczne, takie jak np. telefon komórkowy - tak, aby fale bardziej dopasowywały się do naturalnego wzorca pola elektromagnetycznego, wytwarzanego przez metabolizm. Harmonizacja z bardziej naturalnym wzorcem częstotliwości może wspomóc zniwelować niektóre szkodliwe efekty zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego.

Jak używać E-PROTECT STICKER?

Po prostu usuń folię i przyklej go na tylnej powierzchni telefonu komórkowego lub na zewnątrz futerału. E-PROTECT STICKERmożna także stosować na innych typach urządzeń elektronicznych, w tym laptopach, „nianiach elektronicznych", GPS, bezprzewodowych telefonach, pagerach, interkomach, telewizorach, kuchenkach mikrofalowych, odtwarzaczach MP3, a nawet w samochodzie.

Z przeprowadzonych badań wynika, że efektem używania telefonu komórkowego bez jakiejkolwiek ochrony może być silne nagrzanie głowy. Kolejne testy wykazały, że podczas rozmowy telefonicznej z użyciem E-PROTECT STICKER nie dochodziło do tego zjawiska.

Jeśli chcesz użytkować urządzenia elektroniczne w bezpieczny sposób, pamiętaj także o ogólnych zasadach bezpieczeństwa:

 • Staraj się nie nosić telefonu komórkowego będącego w trybie „czuwania" (standy) w pobliżu serca lub narządów płciowych
 • Ogranicz do minimum czas rozmowy telefonicznej, zwłaszcza w samochodzie (telefon musi emitować silniejsze promieniowanie, aby „przebić się" przez metalowe części auta)
 • Podczas użytkowania telefonów bezprzewodowych, niemowlęcych telekomów lub innych urządzeń elektronicznych, zachowaj bezpieczny odstęp, tj. ok. 2 metrów
 • Jeśli folia ulegnie zadrapaniu, wyszczerbieniu, zgięciu lub zniszczeniu zaleca się jej wymianę
 • Nie przycinaj folii ochronnej, by zmniejszyć jej rozmiary, gdyż może to wpłynąć na działanie   

 
E-PROTECT STICKER

 • Nie należy umieszczać folii ochronnej wewnątrz kuchenki mikrofalowej, gdyż jest to stop metalowy
 • Jeśli chcesz użyć E-PROTECT STICKER do kuchenki mikrofalowej, przyklej ją wyłącznie na jej zewnętrznej obudowie
 • Nieużywaną folię ochronną należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci


E-PROTECT STICKER nie jest urządzeniem medycznym. Nie należy używać go w celach diagnostycznych oraz leczniczych


Zalety E-PROTECT STICKER:

 • Nowoczesny
 • Przebadany naukowo
 • Bezpieczny w użyciu
 • Chroni przed elektrosmogiem
 • Brak przeciwwskazań do stosowaniaDodaj do koszyka:

 • Model: CE0005
 • Waga: 0.03kg.
 • Wyprodukowano przez: CaliVita


Copyright © 2018 Klub CaliVita Wykonanie jusnet.pl
Strona została opracowane na podstawie fachowego piśmiennictwa, doświadczeń i opinii klientów oraz specjalistów. Strona ta jest prowadzona, zarządzana i stanowi własność firmy Górecki Sławomir, Niezależnego Dystrybutora produktów CaliVita International. Wyżej wymieniony Niezależny Dystrybutor ponosi wyłączną odpowiedzialność za poszczególne treści, jak i całkowitą zawartość strony internetowej. CaliVita International ani żaden z jej oddziałów działających w poszczególnych krajach nie ponoszą odpowiedzialności za taką witrynę. Produkty w ofercie CaliVita, występujące na tej stronie internetowej, posiadają status suplementu diety, odnoszą się do nich odpowiednie oświadczenia zdrowotne i nie mogą mieć zastosowania oświadczenia medyczne. Żadne oświadczenie, stwierdzenie, opinia lub informacja odnosząca się do któregokolwiek suplementu diety nie mogą zastępować porady lekarskiej. Oferowane suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zlecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt należy przechowywać zamknięty w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla dzieci.